Psihološka procena deteta

Psihološka procena je proces koji nam pomaže da sagledamo i razumemo dete i njegovo funkcionisanje. Sastoji se od intervuja ili razgovora, testiranja, analize dečijeg crteža, igre, ponašanja u određenim situacijama. Rezultati koji se dobiju na osnovu analize različitih aspekata detetovog razvoja pomažu nam da osmislimo najadekvatniji način za podršku razvoju njegovih potencijala, osmislimo individualni razvojni program za dete, savetujemo roditelje. Sve to je od izuzetnog značaja za decu kod koje se uočava problem u bilo kom aspektu razvoja jer se na taj način najadekvatnije dolazi do razumevanja uzroka problema i pronalaženja načina za njegovo prevazilaženje. Osim toga, psihološka procena pomaže u indentifikovanju dece sa nadprosečnim sposobnosima, te osmišljavanju plana podrške razvoja njihovih potencijala.
Psihološkom procenom ispitujemo:
-kognitivni razvoj (pažnja, pamćenje, mišljenje, rezonovanje)
-razvoj govora
-ponašanje
-socio-emocionalni razvoj
-motorički razvoj