O PLAY CENTRU

Naše usluge

Play Terapija
O igri Mnoga savremena istraživanja su potvrdila da je igra od suštinskog značaja za celokupni
Read More
Play baby stimulacija
Stimulacija ranog razvoja kroz igru Edukativni program za roditelje dece ranog uzrasta Program...
Read More
Psihološka procena deteta
Psihološka procena je proces koji nam pomaže da sagledamo i razumemo dete i njegovo funkcionisanje.
Read More
Individualni razvojni program za decu školskog uzrasta
Svako dete je jedinstveno i posebno zato mu tako treba i pristupiti. Ponekad se dešava da se dete su
Read More
Savetodavno terapijski rad sa porodicom
Svaka životna faza donosi nove zadatke i izazove. Rođenje deteta, roditeljstvo, polazak u vrtić, ško
Read More
Program psihološke podrške roditeljstvu
Program psihološke podrške roditeljstvu ,,Zadovoljan roditelj – zadovoljno dete’’ Biti rodite
Read More
Profesionalac u kandžama neprofesionalaca
January 23, 2021
Odmah da se ogradim, nisu svi ljudi koji rade neprofesionalci, samo ih je nekolicina. Ipak dovoljna da nekome oboji život u nežive boje samo zato što želi da radi, bude pravedan i pomogne n
Vežbe za razvoj pažnje i koncentracije kod dece
April 24, 2020
Pripemili smo vežbe koje vašem detetu mogu pomoći da na zanimljiv način razvija pažnju, koncentraciju i kreativnost. Fokusiranje spada u jednu od najvažnijih veština koja je deci neophodna z
Značaj muzike za razvoj dece
April 12, 2019
Moć muzike Zašto je muzika značajna za razvoj dece? Nigde bez muzike Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice bez obzira na to koliko godina imamo, gde živimo, kojim jezikom govo