Lični pratilac deteta- opis posla i izazovi u obrazovnom sistemu

Центар за развој потенцијала деце и младих ”Play”  у  циљу развијања компетенција професионалаца из образовног система за унапређивање подршке детету са сметњама у развоју које користи услугу социјалне заштите ”Лични пратилац детета”, реализује акредитовани програм обуке:

                 ”Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

 

Семинар је акредитовани као  програм стручног усавршавања запослених у образовно-васпитним установама за школску 2018/19 и 2019/20. годину 

код Завода за унапређење образовања и васпитања,  траје 1 дан  и носи 8 бодова

Каталошки број: 204

Компетенција: К3 – компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритет: П2  стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Трајање: 1 дан (8 сати)

Циљна група: васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, стручни сарадници, наставници разредне и предметне настави и сви остали профили у васпитно образовним установама: вртићима, основним и средњим школама

Број учесника:  најмање 15, а највише 30

 

 

О семинару:

Циљеви програма:

Упознавање са сврхом услуге Лични пратилац детета и описом посла личног пратиоца у образовном систему, као мером подршке детету са инвалидитетом, односно сметњама у развоју

 

Специфични циљеви:

 • Стицање знања о значају и потреби за образовном инклузијом и пуном социјалном укљученошћу деце са сметњама у развоју у живот и заједницу;
 • Улога личног пратиоца детета у вртићу и школи – шта јесте, а шта није опис посла личног пратиоца;
 • Лични пратилац и педагошки асистент – уочавање разлике у опису посла и одговорности;
 • Разумевање неопходности интерсекторског и мултидисциплинарног приступа кроз услугу ”Лични пратилац детета” у образовном систему;
 • Унапређење вештина професионалаца у вртићима и школама за унапређење сарадње са личним пратиоцем детета и координатором услуге ”Лични пратилац детета”, који функционише у оквиру система социјалне заштите, као и другим актерима који су укључени у реализацију ове услуге;
 • Уочавање бенефита од реализације услуге ”Лични пратилац детета” у образовном систему за дете, породицу и васпитно-образовни кадар у вртићима и школама;

 

Теме програма:

 • Услуге социјалне заштите у контексту образовне инклузије;
 • Шта је то лиценцирани пружалац услуге Лични пратилац детета и која је улога координатора ове услуге у сарадњи са образовним системом;
 • Социјални модел инвалидности;
 • Процес укључивања детета са сметњама у развоју у васпитно-образовни процес, лични пратилац детета као додатна мера подршке;
 • Шта јесте, а шта није опис посла личног пратиоца – разлика у опису посла личног пратиоца и педагошког асистента;
 • Мрежа подршке детету са сметњама у развоју и његовој породици – значај интерсекторског приступа;
 • Бенефити од реализације услуге Лични пратилац детета за дете, породицу и за васпитно-образовни кадар у вртићу/школи

 

Аутори и реализатори програма:

 1. Катарина Мајкић, дипл. педагог,
 2. Драгана Станковић Гаић, дипл. педагог
 3. Светлана Лазић, доктор педагошких наука,
 • Цена семинара је 63.000,00 динара, плус путни трошкови и смештај за 2 реализатора семинара
 • У цену су урачунати материјали за учеснике
 • У цену нису урачунати освежење и путни трошкови за учеснике

 

Контакт за информације:

Катарина Мајкић: 063 580 377,  katarina.majkic@gmail.com ili playcentar.ns@gmail.com