Edukacija profesionalaca

Play centar u okviru svoje delatnosti organizuje seminare i edukacije za profesionalce različitih profila koji rade sa porodicama i decom.