BLOG

Profesionalac u kandžama neprofesionalaca

Odmah da se ogradim, nisu svi ljudi koji rade neprofesionalci, samo ih je nekolicina. Ipak dovoljna da nekome oboji život u nežive boje samo zato što želi da radi, bude pravedan i pomogne nekom. U svetlu dešavanja koja se tiču seksualnog zlostavljanja dece i mladih, ovom prilikom želim da pružim osvrt iz ugla nekoga ko se u jednom trenutku svog profesionalnog razvoja otisnuo u ovo područje.  Ime mi je Svetlana Lazić i doktor sam pedagoških nauka. Magistarski rad sam odbranila na temu seksualnog zlostavljanja dece uopšteno i u porodici, proučavajući ga kao fenomen iz ugla prava, zdravstvene i socijalne zaštite i sistema obrazovanja. Pokušaću hronološki da prikažem dešavanja i počeću od samog rada. Godine 2004. sam promenila poslodavca i počela da radim u Pokrajinskom ombudsmanu na poslovima zaštite prava deteta.…
Read More

Vežbe za razvoj pažnje i koncentracije kod dece

Pripemili smo vežbe koje vašem detetu mogu pomoći da na zanimljiv način razvija pažnju, koncentraciju i kreativnost. Fokusiranje spada u jednu od najvažnijih veština koja je deci neophodna za uspešno učenje. Kako bismo pomogli deci da unapređuju pažnju i koncentraciju uz podršku roditelja, pripremili smo Priručnik sa primerima igara i vežbi za razvoj pažnje i koncentracije kod dece koji je dostupan preko sledećeg linka.
Read More

Značaj muzike za razvoj dece

Moć muzike Zašto je muzika značajna za razvoj dece? Nigde bez muzike Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice bez obzira na to koliko godina imamo, gde živimo, kojim jezikom govorimo. Brojne su situacije tokom kojih se svesno i sa namerom prepustimo čarima muzike, poput proslava, izlazaka u grad, odlazaka na koncert omiljene muzičke grupe, pevanja u horu, plesanja... Još je više onih kada spontano ili ti nesvesno uživamo u muzici (prilikom gledanja filma, treniranja, vožnje automobila, i drugih svakodnevnih situacija).  Stoga se muzika prepoznaje kao značajna i prirodna spona ka našem unutrašnjem svetu emocija, misli, želja, uspomena ali i prozor ka povezivanju i uspostavljanju relacija sa drugima, ka razvoju empatije. Koliko često smo samo slušajući muziku bili na ivici suza ili smo mogli da osetimo emociju osobe koja je izvodi?…
Read More

Značaj prenatalnog perioda za razvoj deteta i porodice

Malo je događaja u životu koji donose toliko promena u svim aspektima svakodnevnog funkcionisanja  žene, para i porodice kao što je to trudnoća. Od fizičkih i hormonskih promena koji menjaju telo žene, do promena u životnim ulogama ,odnosima, navikama i stvaranja jednog potpuno novog bića koje će od ovog trenutka postati jedna od najznačajnijih osoba u životu budućih roditelja. Sve ove promene u psihološkom smislu su vrlo kompleksne i izazovne jer traže od nas da preispitamo svoje stavove, naučene obrasce funkcionisanja, ustaljene odnose i navike i da se adaptiramo na nove okolnosti. To nije ni malo lak zadatak, a posebno onda kada nije sve ,,idealno’’, kada postoje nerešeni konflikti u porodici ili u partnerskom odnosu, kada su prisutne dodatni izvori stresa poput nerešene finansijske situacije, neizvesnosti očuvanja radnog mesta, kad…
Read More

Dete u kriznoj situaciji – kako mu pružiti podršku

Kada čujemo reč porodica često, ukoliko i sami imamo prijatna sećanja i iskustva iz sopstvene porodice koja sežu iz ranog detinjstva, zamislimo slike nasmejane mame i tate, između kojih su nasmejana deca. Ovakve slike najčešće viđamo na reklamama, u popularnim časopisima, internet portalima, društvenim mrežama... Međutim, često ovakva slika nije tipična za sve porodice, ili bar nije tipična u nekom trenutku porodičnog života. Nekada porodica proživljava krizu pod uticajem nekog snažnog i najčešće iznenadnog životnog događaja. Tada se porodična dinamika narušava, često dolazi do disharmoničnosti u porodičnim odnosima i potreban je određeni vremenski period, ponekad i psihološke intervencije od strane stručnjaka, da bi se balans ponovo uspostavio i članovi porodice prilagodili novonastaloj situaciji.  Nekada, u zavisnosti od specifičnosti samog događaja, u stanju smo da predvidimo promene i da unapred osmišljavamo…
Read More

Dozvolite detetu da iskusi neprijatne emocije – biće vam zahvalno na tome

Za detetov holistički razvoj - saznajni, socio-emocionalni aspekt, razvoj autonomije i samopoštovanja, formiranje identiteta, značajan je siguran, topao i podržavajući odnos sa roditeljima, ali i suočavanje sa novim, izazovnim situacijama.   Zona narednog razvoja predstavlja aktivnosti koje su za jedan korak, stepenik iznad detetovih aktuelnih mogućnosti,  i odnosi se na one oblasti koje dete ne može u potpunosti samostalno da obavlja. Deca koja uz podršku staratelja istražuju u svojoj zoni narednog razvoja, razvijaju urođene potencijale i predispozicije svim svojim čulima. Međutim, velika je razlika između pružanja podrške detetu u vidu imenovanja situacije, ohrabrenja, zagrljaja i utehe kada dete ukaže na to da je pomoć potrebna i obavljanja aktivnosti umesto deteta. Roditelji koji pezaštićuju dete i koji teže da preduhitre javljanje bilo koje neprijatne emocije kod deteta, čine samo kratkoročnu uslugu…
Read More

Povežite se s detetom kroz igru

,,Zakoračite li u svet igre – uvek ćete naći svoje mesto''... Igra je stara koliko i čovek i ne postoji ni jedna civilizacija na planeti, u kojoj se deca ne igraju. Ne postoji dete koje je rodjeno bez sposobnosti za igru. Kroz igru učimo, razvijamo se, opuštamo, stupamo u interakciju sa drugim ljudima, upoznajemo, ne samo svet koji nas okružuje, već i sebe samog. Fenomenom igre razni mislioci bavili su se kroz vekove pokušavajući da je definišu i prodru u njenu suštinu. Još od antičkih filozofa, poput Heraklita i Platona, koji su prepoznali značaj igre u dečjem razvoju, ova tematika je neprekidno aktuelna, a u današnje vreme, sve više zaokuplja i savremene istraživače. Kada značaj igre posmatramo kroz porodične odnose, igra je više od vremena koje je kvalitetno provedeno s…
Read More

Prstima kroz svet

Prstima kroz svet Zašto je važno podsticati psiho-motorni razvoj dece ranog uzrasta? Deca se rađaju sa potrebom da istražuju, i u svemu tome najznačajniju ulogu imaju čula kojima dete uči i stiče nova znanja i iskustva. Dete vežbajući aktivnosti za razvoj fine motorike, u kojima je aktivirano čulo dodira, podstiče i razvoj neuronskih puteva u mozgu. Motoričke aktivnosti koje je dete praktikovalo u prvim godinama života, kasnije se pozitivno odražavaju i na njegov školski uspeh. Ranije se dečji mozak doživljavao kao nešto što je statično i nepromenljivo i u največoj meri genetski određeno. Medjutim, danas mozak stručnjaci vide kao krajnje dinamičan organ, sa fantastičnim dispozicijama za razvoj. ''Hrani'' se nadražajima i iskustvom i uzvraća ‘’burnim grananjem isprepletanih neuronskih šuma’’. Aktivnostima za razvoj fine motorike kod deteta se aktivira i centar…
Read More

Mama, tata, istražujte sa mnom!

-Uloga odrslog u igri deteta ranog uzrasta - Igra deteta ranog uzrasta je neodvojiva karakteristika njegovog bića, jer je to period burnog razvoja i učenja kako stvari na ovom svetu funkcionišu. Dete uzrasta od jedne do tri godine veliki deo vremena provodi u igri sopstvenim telom: puzi, prohodava, penje se, skače, baca i hvata predmete… Uči da imenuje predmete i pojave, da traži ono što želi, da nešto hoće ili neće. Ispitujući svoje motoričke, socijalne i verbalne veštine, koje svakim danom bivaju sve složenije i uvežbanije, dete stiče veru u sopstvene snage i prikuplja hrabrost za nove poduhvate. Za mališana uzrasta do tri godine, svaki novi dan je novi izazov. Posmatrajući predmete u okruženju, želeći da ih svim čulima oseti i upozna, mališani često dolaze u ‘’neprilike’’, jer su odrasli…
Read More

Igra je svuda oko nas

Duh dvadeset prvog veka, tj. ekspanzija nauke i tehnologije i na polju roditeljstva doneo je mnoge olakšice savremenom roditelju, naravno, i deci tokom njihovog odrastanja. Ali, da li nam je nešto i oduzeo kada je u pitanju igra deteta, koja je jedna od njegovih bazičnih potreba? Neke od karakteristika dečje igre uvek su bile sloboda, maštovitost, kreativnost… Svedoci smo velike moći industrije igračaka i toga da gotovo ne postoji ništa u realnom svetu, a da nema svoj pandan u formi igračke ili nekog materijala za igru. Svesni toga koliko se kupovina igračaka odražava na naš kućni budžet, ipak ih kupujemo i više nego što je detetu to stvarno potrebno, želeći najbolje za svoje dete. A da li smo možda, zatrpani gomilom plastike koja šljašti, zaboravili neke tradicionalne igračke i materijale,…
Read More