Značaj prenatalnog perioda za razvoj deteta i porodice

Malo je događaja u životu koji donose toliko promena u svim aspektima svakodnevnog funkcionisanja  žene, para i porodice kao što je to trudnoća. Od fizičkih i hormonskih promena koji menjaju telo žene, do promena u životnim ulogama ,odnosima, navikama i stvaranja jednog potpuno novog bića koje će od ovog trenutka postati jedna od najznačajnijih osoba u životu budućih roditelja. Sve ove promene u psihološkom smislu su vrlo kompleksne i izazovne jer traže od nas da preispitamo svoje stavove, naučene obrasce funkcionisanja, ustaljene odnose i navike i da se adaptiramo na nove okolnosti. To nije ni malo lak zadatak, a posebno onda kada nije sve ,,idealno’’, kada postoje nerešeni konflikti u porodici ili u partnerskom odnosu, kada su prisutne dodatni izvori stresa poput nerešene finansijske situacije, neizvesnosti očuvanja radnog mesta, kad trudnoća nije bila planirana i sl.

Psihološka praksa, kao i istraživanja u ovoj oblasti, ukazuju na to da će način na koji ćemo se adaptirati na sve navedene promene u toku trudnoće u značajnoj meri odrediti i način na koji ćemo funkcionisati u ulozi roditelja, način na koji ćemo fukcionisati kao porodica odnosno način na koji ćemo oblikovati ličnost deteta koje isčekujemo. Način i kvalitet adaptacije na nove životne događaje zavisi od našeg predhodnog iskustva, ali i veština koje smo tokom života stekli. Ovo se pre svega odnosi na način koliko dobro možemo da procenimo sopstvene emocije i emocije drugih, koliko smo vešti u ispoljavanju emocija, zatim na način komunikacije i veštine rešavanje problema, kao i načina sagledavanja situacije i mogućnosti da sagledamo sve raspoložive opcije.

Ukoliko tokom trudnoće i u prvim mesecima nakon dolaska bebe roditelji ne uspeju da se adaptiraju na novu ulogu, to može stvoriti potencijalno polje za razvoj problema.Neusagalšeni roditeljski stavovi, konfliktni odnosi u porodici, nedostatak međusobnog razumevanja i podrške, stres kao posledica balansiranja roditeljske uloge sa drugim izazovima svakodnevnice koji tada nastaju neretko dovedu do problema u oblasti mentalnog zdravlja dece i roditelja. Poremećaji ponašanja, anksiozno-depresivni poremećaji, psihosomatske tegobe samo su neki od njih.

Sa druge strane, svi pobrojani obrasci funcionisanja koji dovode do problema mogu se prevenirati ako se na vreme prepoznaju i ako se putem psihološkog savetovanja i psihoterapije radi na njihovoj promeni. Kada govorimo o roditeljstvu i porodičnim odnosima, onda je period trudnoće ključan trenutak za ovakve preventivne intervencije upravo zbog toga što se već u tom periodu razvija roditeljski identitet i što mi odgovarajućom psihološkom procenom već tada možemo prepoznati izvesna uverenja i obrasce funkcionisanja za koje znamo do neće doprineti dobroj adaptaciji budućih roditelja na nove životne uloge i funkcionisanja buduće porodice.

Imajući u vidu značaj rane procene i preventivih programa,u  Play centru- organizaciji koja deluje u oblasti mentalnog zdravlja dece i porodice, dizajnirali smo programe koji obuhvataju prenatalnu procenu partnerskog funkcionisanja, koroditeljskog odnosa i razvoja roditeljske uloge, kao i individualnog savetovanja i grupnih programa. Parovima koji očekuju bebu nudimo besplatnu uslugu psihološke procene navedenih aspekata koji su značajni za pripremu za roditeljstvo. Najpogodnije vreme za ovaj vid procene je tokom šestog ili sedmog meseca trudnoće. Nakon procene, parovi će dobiti povratne informacije, a zatim ukoliko se ukaže potreba mogu se uključiti u neki od individualnih ili grupnih programa psihološke podrške.

Za prijavu i dodatne informacije zainteresovane trudnice i parovi mogu se javiti našem psihologu Mili Radovanović  na broj telefona 064 115 06 02 ili na email: trudnicketeme@gmail.com

Leave a Reply