Savetodavno terapijski rad sa porodicom

Svaka životna faza donosi nove zadatke i izazove. Rođenje deteta, roditeljstvo, polazak u vrtić, školu. Sve su to normalne faze razvoja koje svaka porodica prolazi. Ipak, većina roditelja danas je svesna da je roditeljstvo važna i odgovorna životna uloga, pa često osete potrebu da za neku dilemu u roditeljstvu potraže savet stručnjaka.
Neke porodice ponekad se suoče i sa neprijatnim životnim situacijama kao što su razvod, bolest ili gubitak člana porodice. Neke porodice su češće opterećene stresnim događajima zbog problema na poslu ili konfliktnih porodičnih odnosa. Različiti životni događaji mogu uticati na uobičajno funkcionisanje porodice. Nekad se to manifestuje u narušenim porodičnim odnosima, problemima u komunkaciji, ponekad u vidu simptoma nekog od članova porodice. Tako se i kod dece i kod odraslih članova mogu javiti problemi u emocionalnom funkcionisanju, ponašanju, psihosomatske tegobe i sl.

Bez obzira da li imate nedoumica oko razvojnih faza i situacija u kojima se vaša porodica u tom trenutku nalazi ili se suočavate sa nekim problemskim situacijama, porodično savetovanje može da vam obezbedi podršku da prevaziđete situacije koje vas u tom trenutku muče.

Porodično savetovanje podrazumeva najčešće kontinuiranu saradnju savetnika i članova porodice usmerenu na utvrđivanje problemskih oblasti i kreiranju optimalnih koraka za njihovo prevazilažeje. U zavisnosti od vrste problema i uzrasta dece, savetovanje se može sprovoditi sa jednim ili oba roditelja uz prisustvo deteta ili bez njega. Ponekad, u savetovanje mogu biti uključeni i drugi članovi porodice (braća, sestre, bake, deke i dr.) ukoliko se proceni da je njihova uloga značajna za svakodnevno porodično funkcionisanje. Prvi susreti namenjeni su upoznanju savetnika sa porodicom i utvrđivanju problema i tema na kojima porodica želi da radi, a zatim savetnik osmišljava plan rada koji predlaže porodici u cilju nastavka saradnje. Uobičajna dinamika susreta je jednom nedeljno, a broj susreta zavisi od vrste problema.