Rezilijentnost

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS sprovodi u Srbiji projekat „Empowering child’s strengths for violence prevention“ (Jačanje snaga deteta u cilju zaštite od nasilja) u koordinaciji sa organizacijom Social Activities and Practice Institute – SAPI iz Bugarske i podršku OAK Fondacije. Pored Srbije u projekat su uključene i organizacije iz Moldavije, Latvije, Makedonije, Slovenije, Albanije i Rumunije.

Cilj projekta je da se unapredi prevencija i zaštita dece od nasilja, tako što će odrasli, pre svega profesionalci iz obrazovanja, biti edukovani da koriste i primenjuju u svom radu teoriju rezilijentnosti i kroz preventivne programe utiču na smanjenje nasilja u školama. Takođe, kroz realizaciju projekta radi se na stvaranju i širenju mreže podrške i osnaživanju i edukaciji profesionalaca iz različitih  sektora (obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite) da u svom radu primenjuju teoriju rezilijentnosti, razumeju potrebe deteta i osiguraju ostvarenje njihovih prava.

Play Centar iz Novog Sada, kao članica MODS-a  realizuje deo aktivnosti u okviru ovog projekta. U okviru Play centra pokrenut je Centar za rezilijentnost u Novom Sadu i formiran Savet za podršku Centru za rezilijentnost. Do sada je realizovano više obuka iz oblasti rezilijentnosti u koje su bili uključeni profesionalci iz obrazovanja i socijalne zaštite, kao i roditelji i hranitelji.

Na temu rezilijentnosti za emisiju ”Veliki odmor”, govorila je Katarina Majkić iz Play centra.

http://media.rtv.rs/sr_lat/veliki-odmor/33250