Program psihološke podrške roditeljstvu

Program psihološke podrške roditeljstvu
,,Zadovoljan roditelj – zadovoljno dete’’

Biti roditelj je lepo. Biti roditelj nije (uvek) lako. Veliki broj savremenih roditelja postaje svesno činjenice da je roditeljstvo važan i odgovoran zadatak, životna uloga možda izazovnija od svih drugih – pomoći najdražem malom biću da poraste, da sazri i razvije se u odraslu osobu čijim osobinama i kvalitetima će se ponositi. Važnost i veličinu roditeljskog zadatka prepoznala je i nauka, te veliki broj psihologa, pedagoga, sociologa i drugih srodih struka istražuje ovu oblast kako bi što bolje upoznala i razumela razvoj deteta, karakteristike odnosa roditelj-dete, dinamiku porodičnog života i uticaj koje svi ovi različiti faktori imaju na razvoj deteta.
Savremeno roditeljstvo donosi brojne izazove. Roditelji svakodnevno balansiraju između poslovnog i privatnog života, finansija, društvenih vrednosti i normi ponašanja. Sve češće preispituju svoje roditeljske odluke i postupke, teže tome da se informišu o razvoju deteta, da podele iskustva sa drugim roditeljima.
Za tim ,,Play centra’’ roditeljstvo je jedna od centralnih oblasti interesovanja i profesionalnog angažovanja. Kao stručnjaci sa dugogodišnjem iskustvom, puno smo toga naučili o roditeljstvu i razvoju dece kroz teoriju i praksu. Osim bogatog znanja i iskustva, istraživali smo i koji je najbolji i najefikasniji način da svoje znanje podelimo sa roditeljima jer nam je cilj da naša delatnost bude u svrsi podrške razvoja dece i porodice.
Poznato nam je da je uz pomoć savremenih tehnologija veliki broj različitih informacija dostupan velikom broju ljudi. Osim toga, znamo da veliki broj roditelja svoja pitanja i dileme deli sa drugim roditeljima, kako u prijateljskom razgovoru, tako i u brojnim roditeljskim grupama i forumima. Isto tako znamo i da veliki broj informacija koje su često i oprečne može još više da zbuni, da tuđe iskustvo može da bude informativno ali ne i korisno i primenjivo za nas. Imajući sve to u vidu, razvili smo program koji objedinjuje znanje i iskustvo nudeći svakom roditelju da stekne nova znanja, ali i da nađe način da ih uklopili u svoj lični kontekst, stičući na taj način svrishodna znanja i primenjive veštine .
Program psihološke podrške roditeljstvu ,,Zadovoljan roditelj-zadovoljno dete’’ se odvija u okviru 4 uzastopna susreta, jednom nedeljno u trajanju od 2 sata po susretu. Radi se u malim grupama do 10 roditelja, pri čemu je grupa zatvorenog tipa što znači da grupa koja se oformi na početku ostaje u istom sastavu tokom 4 susreta. Program je edukativno-iskustvenog tipa, što znači da roditelji dobijaju informacije koje su od značaja za razvoj deteta i roditeljske uloge, ali pri tome imaju priliku da sve što čuju i praktično povežu sa svojim roditeljskim iskustvom s obzirom znamo da smo motivisaniji da naučimo nešto čemu možemo da nađemo primenu i dobrobit u svakodnevnom životu, a uz to lakše pamtimo ono što lično iskusimo i doživimo. Istovremeno, s obzirom da je u pitanju grupni oblik rada svaki učesnik ima priliku i da razmeni svoja iskustva sa iskustvima drugih roditelja, da uvidi da su i drugi roditelji suočeni sa sličnim izazovima, ali i da dobije neku novu ideju slušajući neko drugačije iskustvo. Iskustvo nam govori da ovakav način rada pokrene i neke lične teme i pitanja koja nameću potrebu za detaljnijom i dubljom analizom i razradom. Zato smo u okviru paketa za roditelje učesnike programa omogućili da zakažu i jedan individualni termin, u okviru koga bi imaju priliku da se u savetodovnom radu posvetimo samo njihovoj temi.
Podelićemo sa vama i neke od utisaka roditelja koji su do sada učestvovali na našem programu:
• ,,Ovaj program mi je pomogao da kod sebe prepoznam neke reakcije i emocije koje kod mog deteta ponekad podstakne ponašanje kojim nisam zadovoljna, stoga mi je drago da imam priliku da poradim na sopstvenoj edukaciji’’

• ,,Opuštena atmosfera gde mi sami svojm pričom shvatamo problem’’

• ,,Vrlo poučno, saznala sam i shvatila nekakve sitnice koje će nam u porodici biti od velike pomoći u daljem vaspitanju’’
• ,,Tema je odlična i pruženo nam je sredstvo kako da radimo na sebi, kako bi bili dobri roditelji.’’
• . ,,Bilo mi je korisno u smislu da sam bolje spoznala sebe kao roditelja, a i svoju decu i trudim se da u svakom smislu unapredim naš odnos’’
• ,,Izuzetno mi je koristilo jer mi je dalo mogućnost da više saznam o razvoju emocija sopstvenih i dečijih, a potom i da pokušam da promenim svoje stavove’’
• ,,Svesnija sam načina na koji funkcionišem sa decom i toga šta bi trebalo menjati da bih imala bolji odnos sa njima’’
• ,,Vrlo korisno u smislu da te podstakne da razmisliš o ponašanju, svom ličnom i načinima na koje se može poboljšati odnos sa svojim detetom’’

Za sve roditelje koji žele da unaprede svoje roditeljstvo, stojimo vam na raspolaganju! Vaše je da donesete odluku, mi smo tu da vam pokažemo put i način koji vodi ka ličnom napretku. I još nešto- zadovoljan roditelj je i zadovoljan suprug, prijatelj, radnik….te imajte u vidu da će promena biti vidljiva svima u vašem okruženju.

Program vodi: Mila Radovanović, psiholog, porodični savetnik