Kako je nastao produženi boravak za decu Play centra – reč direktorke

Duboko verujem u čarobnu moć igre koja pomaže svakom detetu da odraste i postane baš ono što želi da bude. Kroz igru dete upoznaje sebe, uči i razvija nove veštine, ali upoznaje i svet koji ga okružuje ulazeći u različite uloge, npr. mame ili tate, učiteljice, doktorice, prodavca na pijaci… O tome kako mozak burno cveta i razvija se kroz slobodnu dečju igru, uz podsticajne odrasle koji pružaju ljubav i podršku detetu, kao i o tome kako nas igra leči kada imamo neki problem, naučila me je terapija igrom, psihoterapijski koncept za koji sam posebno edukovana i primenjujem ga u svom radu sa decom.

Kao pedagoškinju i praktičarku terapije igrom, i nakon 18 godina rada sa decom, igra ne prestaje da me inspiriše. Igra me i dalje snažno pokreće da kreiram nove programe u radu sa decom koji su bazirani na igri, specifičnim kreativnim načinima na koji deca mogu da se izraze, komuniciraju sa nama, ali i nešto novo nauče… Upravo iz tog razloga naš Centar u svom nazivu ima reč ”play”, jer nam je igra na prvom mestu.
Da li se deca danas dovoljno igraju? Da li im mi odrasli omogućavamo kontekst u kome mogu da se igrajući uče i razvijaju, ili im previše namećemo klasičan način učenja iz knjiga i udžbenika, zaboravljajući da su za uspeh važne i socio-emocionalne veštine, a ne samo faktor inteligencije? Nažalost, moj utisak je da nemamo baš puno pozitivnih odgovora na ova pitanja.
Savremeni tempo života nameće potpuno nove dimenzije funkcionisanja savremene porodice. Većina roditelja danas ima specifično radno vreme, mnogi rade i u popodnevnim satima ili čak dvokratno, što zahteva izuzetne napore da se organizuje čuvanje, posebno dece ranog školskog uzrasta, koja provode samo nekoliko časova u školi. Dakle, potrebno im je da neko organizuje kvalitetno vreme sa decom, koje podrazumeva, ne samo izradu domaćih zadataka, već i igru, sportske, kao i kreativne aktivnosti.
Upravo imajući ovo u vidu, odlučila sam da, sa svojim timom saradnika, pokrenem produženi boravak za decu ranog školskog uzrasta, koji će biti baš po njihovoj meri, kao i meri njihovih porodica. Osmislili smo ga kao mesto u kome ćemo deci omogućiti stimulativnu sredinu za učenje i razvoj uz pregršt igre, istraživačkih aktivnosti, negovanja potencijla, talenata i individualnosti svakokog deteta, ali i razvijanje timskog duha kod dece, uz druženje i kooperativne tehnike. Da bi smo sve ovo ispunili, potrebno je da pored stručnog i posvećenog tima koji je angažovan u Play centru, i fizička sredina, odnosno prostor bude adekvatno opremljen i stimulativan, koji neće podsećati na učionicu. Prostorije koje smo odabrali za naš produženi boravak prostiru se na preko 120 m2, nalaze se u prizemlju stambene zgrade, sa izlaskom u dvorište, u kojem se nalazi puno zelenila. Deca u našem produženom boravku će svakodnevno imati priliku da se kreću i borave na svežem vazduhu.
Produženi boravak Play centra zamislili smo tako da istovremeno bude i edukativni centar za decu, koji će biti otvorenog karaktera, u kome će i drugi roditelji moći da dovedu svoju decu da učestvuju u radionicama, kao i mogućnost ”čuvanja na sat”, koje će biti kvalitetno ispunjeno.
Veliku zahvalnost dugujem mojim dragim kolegama koji su deo mog najužeg tima i moja velika podrška, ne samo profesionalna, već i logistička, a to su: Đorđe Lazić, Mila Radovanović, Tanja Rajačić, Bojana Tankosić, Svetlana Lazić…
Jedva čekamo početak i verujemo da ćemo zajedno pomeriti granice 🙂 !
Produženi boravak za decu:
PLAY CENTAR
playcentar.ns@gmail.com
Balzakova 11/1 Novi Sad