(P)okreni na igru

Trening:

‘’(P)OKRENI na IGRU’’

Edukacija za profesionalce za organizovanje igre i igrovnih aktivnosti u vrtićkom okruženju, I modul

Cilj treninga:

Razvoj kapaciteta stručnjaka (vaspitača, stručnih saradnika i medicinskih sestara – vaspitača) za kreiranje stimultivne sredine u kojoj je IGRA osnovno polazište za prepoznavanje i zadovoljavanje dečjih potreba, kao i unapređenje svih aspekata razvoja: socio-emocionalnog, intelektualnog, motoričkog… 

 

Teme i sadržaj treninga:

  1. Osnovne psihološke potrebe deteta – uloga odraslog u prepoznavanju i zadovoljavanju dečjih potreba
  2. Kreiranje stimulativne sredine za igru, učenje i razvoj – participacija dece u kreiranju sredine u kojoj rastu i razvijaju se
  3. Značaj slobodne igre za razvoj deteta
  4. Specifičnosti i vrste igara u skladu sa uzrastom deteta
  5. Adekvatan odabir igračaka u skladu sa razvojnim nivoom, uzrastom deteta i aspektima razvoja
  6. Igra kao moćno oruđe u razvijanju odnosa odrasli – dete

 

Trajanje obuke: 2 dana po 8 sati, ukupno 16 sati

Br učesnika: maksimalno 20

 

Nakon završetka  treninga  učesnici će dobiti sertifikate Play centra za 16 sati obuke

 

Cena:

85.000 dinara za grupu do 20 učesnika

 

U cenu su uračunati materijali za učesnike.

U cenu nisu uračunati ručak i osveženje za učesnike treninga

 

Voditeljke treninga:
Katarina Majkić: vaspitač, pedagog, TA savetnik, praktičar terapije igrom i praktičar razvojnog pokreta

Tanja Rajačić: strukovni vaspitač, sertifikovani trener emocionlne pismenosti

 

Obe voditeljke treninga imaju dugogodišnje iskustvo u radu u predškolskim ustanovama, kao i vođenju edukacija.

 

Kontakt: katarina.majkic@gmail.com 063 580 377, Katarina Majkić