Play baby stimulacija

Stimulacija ranog razvoja kroz igru
Edukativni program za roditelje dece ranog uzrasta

Program je namenjen roditeljima dece ranog uzrasta (od 1 do 3 godine) i sastoji se iz četiri dvočasovna susreta /radionice (jednom nedeljno u kontinuitetu tokom četiri nedelje). Program ima za cilj upoznavanje roditelja sa razvojnim specifičnostima i osnovnim psihološkim potrebama deteta, kao i načinima kako da razumemo i stimulišemo dečji razvoj kroz igru i izgradimo bazični odnos sigurnosti i poverenja sa svojim detetom, što predstavlja osnovu/temelj čitavog njegovog budućeg razvoja. Program je koncipiran tako da sadrži pregršt konkretnih igara i aktivnosti koje su primenljive u svakodnevnom porodičnom okruženju i ne zahtevaju kupovinu skupih igračaka, koje često imaju destimulišući efekat na dečji razvoj.

I Susret: Izgrađivanje bazičnog odnosa sigurnosti i poverenja između roditelja i deteta:
Čemu nas uči teorija afektivne vezanosti? Šta dete očekuje od nas u prvim godinama svoga života? Kako da razumemo i podržimo rani razvoj deteta u kontekstu njegovih bazičnih potreba? Kako dete uči o sebi i svetu koji ga okružuje? Razvoj dečjeg mozga u prve tri godine.

II Susret: Specifičnosti ranog razvoja:
Psiho-motorni i socio-emocionalni razvoj deteta do 3 godine. Koje su to igre i aktivnosti koje stimulišu psiho- motorni razvoj? Kako se odvija emocionalni razvoj deteta u ranom uzrastu? Kako da razumemo ponašanje deteta i šta da uradimo u situacijama kada ga ‘’preplavljuju’’ osećanja? Koje su to strategije integrisanog pristupa u procesu podrške dečjem razvoju?

III Susret: Razvoj kreativnosti i stvaralaštva:
Zašto je važno podsticati kreativnost i stvaralaštvo deteta u ranom uzrastu? Kako da odaberemo i organizujemo igre koje podstiču kreativnost i originalna rešenja, a u skladu su sa detetovim interesovanjima i razvojnim nivoom? Kako da odaberemo odgovarajuću igračku za svoje dete? Kako da napravimo adekvatan odabir slikovnice koja podstiče razvoj govora, ali i zadovoljava elementarne estetske kriterijume?

IV Susret: Primena tehnika Nedirektivne terapije igrom (Child- centered Play Therapy i Fillial Play Therapy) u porodičnom okruženju:
Zašto igra zauzima veoma važno mesto u razvoju deteta? Kako igra pomaže detetu da integriše svoje doživljaje, znanja i iskustva o sebi, drugima, o svetu koji ga okružuje. Kako da razumemo dečju igru? Kako da se povežemo s detetom kroz igru? Sumiranje celokupnog sadržaja programa.