Aktuelno

Novi termin za obuku Pokretanje usluge lični pratilac deteta

Obaveštavamo vas o novom terminu realizacije obuke ”Pokretanje usluge lični pratilac deteta”, koja je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod brojem 153-01-11/42/2015, kataloški br 164:

Obuka:

POKRETANJE USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA
realizovaće se:
 14., 15. i 16. maj  2021. godine

Obuka se realizuje u trajanju od tri dana, ukupno 24 sata i
nosi 15 bodova stručnim radnicima, zaposlenima u socijalnoj zaštiti

Kome je obuka namenjena:
• Svima koji žele da se angažuju kao lični pratioci deteta u obrazovnom sistemu – budućim realizatorima usluge. Polaznici moraju imati minimum IV stepen stručne spreme
• Svima koji su već angažovani kao lični pratioci u vrtićima, redovnim osnovnim i srednjim školama, kao i specijalnim školama. Polaznici moraju imati minimum IV stepen stručne spreme
• Pružaocima i pokretačima usluge Lični pratilac deteta u jedinicama lokalne samouprave: centrima za socijalni rad, ustanovama za decu, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama)
• Stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite: pedagozima, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, andragozima, specijalnim pedagozima, pravnicima, sociolozima i lekarima
• Svima koji žele da saznaju više o ovoj usluzi

Cena obuke: 12.000 RSD po učesniku
Nakon pohađanja obuke u celosti, učesnici dobijaju uverenje Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koja im omogućava angažovanje u svojstvu ličnog pratioca deteta u sistemu socijalne zaštite i obrazovnom sistemu, a pružaocima usluge polaznu osnovu za pokretanje usluge Lični pratilac deteta, kao i i mogućnost licenciranja ove usluge.

U cenu je uračunato:
– Materijali za učesnike obuke
– Ručak za učesnike obuke za sva tri dana, kao i osveženje tokom kafe pauza
U cenu nije uračunato:
– Smeštaj i putni troškovi učesnika
Zainteresovani učesnici popunjen Prijavni formular obuka LPD Novi Sad mogu poslati na mejl:
licnipratilacdeteta@gmail.com, katarina.majkic@gmail.com
Nakon popunjene i poslate prijave, učesnicima ćemo dostaviti informacije
potrebne za uplatu kotizacije, kao i agendu sa satnicom obuke
Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Katarina Majkić, 063 580 377
Prijave do 12.5.2021. godine

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i veština za obavljanje posla lični pratilac deteta
• Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa
• Upoznavanje sa specifičnostima porodice, brige o deci i funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu; uspostavljanje odnosa poverenja ličnog pratioca sa članovima porodice
• Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju
• Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge Lični pratilac deteta
• Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge Lični pratilac deteta

Kompetencije koje program razvija
Opšte kompetencije:
• Znanja i veštine za primenu integralnog pristupa u identifikaciji i zadovoljavanju potreba dece sa invaliditetom za socijalnom uključenošću
• Znanja i veštine za implementaciju osnovnih standarda u zaštiti osoba sa invaliditetom
• Znanja i veštine za osnaživanje i podršku porodici za ostvarivanje punih potencijala deteta i njegovo osamostaljivanje
Specifične kompetencije:
• Znanja i veštine potrebne za razvijanje usluge LPD i organizovanje usluga na lokalnom nivou
• Veštine potrebne za prepoznavanje i zadovoljavanje potreba deteta sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju od strane LPD
• Veštine potrebne za prevazilaženje teškoća i nesmetano funkcionisanje LPD unutar obrazovnog sistema i porodice
• Znanja i veštine za odabir LPD i njihovo usaglašavanje sa detetom
• Znanja i veštine za organizaciju zajedničkih aktivnosti LPD i deteta

Autorke i trenerice programa:
Ivana Koprivica, master psihologije, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
Dragana Stanković Gaić, diplomirana pedagoškinja, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
Katarina Majkić, diplomirana pedagoškinja sa licencom za obavljanje stručnih poslova u obrazovanju

Sve tri trenerice su sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i realizaciji treninga.