O NAMA

Mi smo Centar za razvoj potencijala dece i mladih ‘’Play’’, ili kako kraće volimo da se zovemo ‘’Play Centar’’. Delujemo u oblasti podrške mentalnom zdravlju dece i mladih, razvoju njihovih potencijala, ostvarivanju dečjih prava, pružanju podrške porodici u kriznim situacijama, kao i ličnom i profesionalnom razvoju stručnjaka angažovanih u radu sa decom, mladima i njihovim porodicama.
Iza nas stoji dugogodišnje iskustvo u kreiranju i realizaciji različitih edukativnih programa i radionica za decu, roditelje i profesionalce koje smo poneli iz različitih institucija i organizacija u kojima smo bile angažovane. Kroz akreditovane programe stručnog usavršavanja u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, jačamo kompetencije stručnjaka za podršku deci iz osetljivih grupa i njihovim porodicama.

U našem nazivu je reč PLAY upravo iz razloga što proučavamo i primenjujemo različite funkcije igre u radu sa decom kao što su: igra koja unapređuje odnose dete – roditelj, dete – vaspitač; igra koja podstiče intelektualni razvoj, kreativnost i stvaralaštvo; igra koja za cilj ima prorađivanje neprijatnih iskustava i nepovoljnih životnih okolnosti koje dovode do otežanog funkcionisanja deteta i neprilgođenog ponašanja. U prostorijama našeg Centra imamo i odlično opremljenu Play sobu, tj sobu za igru, koju koristimo kada sa decom i roditeljima praktikujemo psihoterapijsku podršku iz okvira nedirektivne terapije igrom (Child-Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy) i kada radimo psihološku procenu razvojnog nivoa deteta.
Naše prostorije ni u kom slučaju ne podsećaju na ordinaciju ili trening salu, već predstavljaju jedan topao i prijatan kutak pun igračaka u kojem deca i roditelji i svi drugi klijenti, mogu da se osećaju prijatno i opušteno.
U savetodavnom radu sa decom i porodicama primenjujemo teorijske okvire i koncepte transakcione analize, porodične psihoterapije, nedirektivne i filijalne terapije igrom, teoriju afektivne vezanosti i brain gym tehnike.
Posebno se bavimo podrškom deci i mladima koji najčešće nisu prepoznati u obrazovnim sistemima, kao što su: deca žrtve porodičnog nasilja, deca sa problemima u ponašanju, ali i darovita deca.

Kada su u pitanju edukativne radionice i programi za decu i mlade, sadržajima smo uvek usmereni ka mentalnom zdravlju naše ciljne grupe i razvoju socio-emocionalnih veština, što zahteva dugačiji pristup i prestavlja korak dalje od edukativnog momenta,. Većinu radionica i programa realizujemo u različitim okruženjima i lokacijama u gradu.

Veoma smo ponosni i na naš program za najmlađe ‘’Play baby – stimulacija ranog razvoja kroz igru’’, u okviru kojeg smo imali veoma zapaženu akciju ‘’Bebe u muzeju’’, a svojim aktivnostima učestvujemo i u okviru Bebac startup centra za roditelje sa ciljem da edukujemo roditelje o značaju rane stimulacije i odabiru adekvatnih igara i aktivnosti koje unapređuju odnos dete-roditelj i omogućavaju zdravo odrastanje u bezbednom i stimulativnom kontekstu za učenje I razvoj.

Naše usluge su:

-Play terapija – individualna psihoterapijska podrška detetu kroz igru
-Savetodavno-edukativna podrška porodicama iz domena roditeljstva kroz individualno savetovanje, škole roditeljstva i iskustvene grupe
-Psihološka procena i savetodavni rad sa porodicama dece sa emocionalnim problemima, problemima u ponašanju i teškoćama u socijalizaciji i učenju
-Psihološka podrška deci i mladima koji su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
-Savetodavna podrška porodicama darovitog deteta
-Edukativni programi i radionice za decu i mlade
-‘’Play Baby – stimulacija ranog razvoja kroz igru’’ – programi za decu i roditelje iz oblasti stimulacije ranog razvoja deteta od 0 do 3 godine
-Škole roditeljstva i iskustvene grupe
-Obrazovanje za građanski aktivizam i ljudska prava
-Edukacije za stručnjake u obrazovanju i socijalnoj zaštiti