Individualni razvojni program za decu školskog uzrasta

Svako dete je jedinstveno i posebno zato mu tako treba i pristupiti. Ponekad se dešava da se dete suočava sa različitim izazovima u školi, porodici i okruženju na koje ne može lako da se adaptira. U takvim situacijama dete može imati problem koji se prepoznaje u ponašanju (neprilagođeno ponašanje) ili emocijama (ljutnja, tuga, strah), pažnji, učenju. Ukoliko ovi problemi traju duži vremenski period oni počinju da ometaju dete u njegovom rastu i razvoju, a ujedno umanjuju funkcionalnost porodičnog života, školskog okruženja i utiču kako na dete tako i na ljude u njegovoj okolini.

U želji da detetu i roditeljima pružimo podršku u rešavanju problema sa pažnjom, emocijama, ponašanjem i učenjem nudimo Vam individualni razvojni program, koji se sastoji od psihološke procene deteta i kreiranja plana rada sa detetom i roditeljima u cilju prevazilaženja uočenih problemskih oblasti.

Psihološka procena podrazumeva detaljno sagledavanje razvojnog toka deteta, procenu aktuelnog razvojnog nivoa, karakteristika porodice i okruženja u kojem dete boravi. Ona nam pomaže da identifikujemo problem, da sagledamo okolnosti pod kojima je nastao i osmislimo korake u njegovom prevazilaženju. Zato je ona vrlo važna i posvećujemo joj dosta vremena u prvim susretima sa detetom i roditeljima.

Nakon toga, sledeći korak je kreiranje individualnog  programa za dete koji ima za cilj napredak u onim aspektima razvoja u kojim je uočen problem. Ovakav program podrazumeva kontinuiranu saradnju sa detetom i roditeljima, dinamikom od jednog susreta nedeljno u toku kojih putem psihološkog savetodavnog rada zajednički radimo na prevazilaženju problema.