Moć odnosa- edukacija za stručnjake koji rade sa decom i mladima

Poštovane kolege,

Familylab Srbija i Play centar Vas pozivaju na učešće u programu sa mogućnošću supervizije: Moć odnosa.

Program je namenjen profesionalcima koji rade sa decom i mladima: vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, studentima završnih godina fakulteta humanističkih nauka i drugima.

”Moć odnosa” je edukacija koja daje uvid u sopstveno funkcionisanje, uči kako da razgovaramo i slušamo dete, kako da pristupimo svakom detetu uzimajući u obzir njegovu jedinstvenost i njegov način funkcionisanja i daje veštine kako da modifikujemo sopstveno ponašanje, kao i konkretne veštine koje možete da koristite u radu.

Tokom edukacije orijentisani smo na profesionalni razvoj učesnika kroz refleksiju njihove prakse, brojne iskustvene aktivnosti, te kroz dinamična predavanja i dijalog. Jedinstvenost edukacije ogleda se i u mogućnosti učestvovanja na grupnim supervizijskim susretima, kojima se osigurava da učesnici stečena znanja transformišu u profesionalnu akciju.

Očekivani ishodi programa:

Nakon realizovanog čitavog programa učesnici:

  • Razumeju osnovne koncepte o relacionim kompetencijama, prihvataju ih i primenjuju u radu i komunikaciji sa decom, roditeljima i kolegama;
  • Grade odnos uzajaznog poštovanja sa decom, roditeljima i kolegama;
  • Reflektuju o svom radu i pomeraju granice svog profesionalnog delovanja.
  • Edukacija će se realizovati kroz četiri nedeljna susreta u trajanju od 2,5 sata

 
Više o konceptu relacione kompetencije u pedagoškim odnosima