Programi za buduće roditelje: ,,Dok čekamo bebu’’ – psihološka priprema za roditeljstvo

U okviru Play centra Novi Sad funkcioniše savetovalište za trudnice i parove koje ima za cilj da budućim roditeljima pruži psihološku podršku u pripremi za roditeljstvo. Usluge koje su trudnicama i parovima na raspolaganju u našem savetovalištu su:

  1. Prenatalna psihološka procena

Cilj procene je da omogući budućim roditeljima uvid u najznačajnije teme u oblasti pripreme za roditeljstvo, kao i mogućnost da istraže svoja uverenja i osećanja u odnosu na ulogu roditelja. Sastoji se od intervjua sa parom i vežbe koja buduće roditelje na trenutak stavlja u ,,roditeljske cipele’’. Na taj način se budući roditelji putem ličnog iskustva osnažuju da spremnije i kompetentnije preuzmu roditeljsku ulogu.

Ovaj vid procene pruža parovima mogućnost da prepoznaju potencijalne teme oko kojih se osećaju nelagodno i dobra je polazna osnova za dalji rad na jačanju kapaciteta parova u pripremi za odgovorno i kompetentno roditeljstvo.

Trajanje: 1 sat

Kome je program namenjen: Parovima koji očekuju bebu u period između 5 i 8 meseca trudnoće

Kontakt: Mila Radovanović, psiholog

Telefon: +381641150602   Email: trudnicketeme@gmail.com

  1. Psihološko savetovalište za trudnice i parove podrazumeva individualne seanse psihološkog savetovanja sa trudnicama i parovima. Individualni pristup pruža mogućnost klijentima da u sigurnom i poverljivom odnosu sa psihologom istraže svoja osećanja, razmišljanja i uverenja koja se odnose na trudnoću i roditeljstvo. Savetodavni proces uključuje i sticanje uvida u ona uverenja i obrasce ponašanja koji su nefunkcionalni, te zbog toga mogu dovesti do emocionalnih problema i osećaja diskomfora. Cilj savetodavnog rada je da se uočeni nefunkcionalni obrasci promene i prevaziđu, te da se na taj način poveća nivo subjektivnog blagostanja i unapredi kvalitet života.

Trajanje: 1 sat po seansi

Kome je program namenjen: Trudnicama i parovima, tokom celog ciklusa trudnoće

Kontakt: Mila Radovanović, psiholog- porodični savetnik

Telefon: +381641150602   Email: trudnicketeme@gmail.com

3.Grupa za lični razvoj i psihološku podršku trudnicama je zatvorenog tipa što podrazumeva da učesnice koje formiraju grupu ostaju u istom sastavu tokom trajanja programa koji obuhvata pet susreta jednom nedeljno u trajanju od jedan i po sat. Učešćem u grupi trudnice imaju priliku da se upoznaju sa psihološkim aspektima trudnoće i pripreme za roditeljstvo, da steknu lične uvide u sopstvena uverenja i osećanja u odnosu na ove teme, ali i da razmene iskustva sa drugim učesnicama. Radionice obuhvataju sledeće tematske oblasti: prihvatanje uloge trudnice i balansiranje sa drugim životnim ulogama, emocije u trudnoći, partnerski odnos u trudnoći, razvoj koroditeljskog odnosa, razvoj roditeljske uloge i prenatalna vezanost.

Trajanje: 5 radionica u trajanju od 1.5 sat, jednom nedeljno

Kome je program namenjen: Trudnicama tokom celog ciklusa trudnoće

Kontakt: Mila Radovanović, psiholog

Telefon: +381641150602   Email: trudnicketeme@gmail.com